Kategorier
Uncategorized

Positiv VD – trots röda siffror

EkapAIF:s målbolag Appspotr har publicerat sin rapport för årets andra kvartal. Siffrorna visar att omsättningen sjönk med en tredjedel till 1,6 miljoner kronor och att man gjorde ett rörelseresultat på -4,5 miljoner kronor.

VD Patric Bottne är dock fortsatt positiv:
– Under perioden har vi genom en fulltecknad kontant nyemission skapat verkanskraft för att fortsatta arbetet med vårt marknadsinträde. Den inkomna likviditeten har också inneburit möjlighet att rensa i vår balansräkning från en del upptagna lån.

Hans positiva framtidssyn bygger också på den strategiska förändring som Appspotr gjord vad gäller produkt:
– Vårt strategiskt viktiga vägval att sluta sälja app-som-en-tjänst och istället övergå till att sälja plattform-som-en-tjänst (och samtidigt hantera gamla app-som-en-tjänst kunder) gör att bolaget får ett planerat intäktstapp jämfört med andra kvartalet förra året. En förändring som vi är övertygade om kommer att betala sig. Vi budgeterar nu med återkommande intäkter i PaaS affären och genom ovanstående kraftsamling ser vi fram emot att öka vår ARR (Annual Recurring Revenue). Läs delårsrapporten här