Kategorier
Uncategorized

Händelserikt halvår för CapSek

I dag släppte Northern CapSek Ventures sin rapport för första halvåret 2020. En rapport som att det har hänt en hel del under året:

  • Henrik Jerner blev ny VD.
  • Samarbeten inleddes med investeringsaktörerna Starbright Capital och I Love Lund.
  • En följdinvestering i AppSpotr på cirka 2 miljoner kronor genomfördes.

Och även efter halvårsskiftet har det fortsatt att hända intressanta saker i CapSek. Det gäller inte minst sommarens nyemission som följdes av att aktien noterades på NGM Nordic SME den 7 juli.

Enligt VD Henrik Jerner ger kapitaltillskottet möjlighet att på sikt bygga upp en portfölj bestående av 15-20 bolag och samtidigt stötta de bolag som CapSek redan investerat i.

Utvecklingen på börsen är inget som oroar Henrik Jerner:

– Skulle börsnedgången fortsätta innebär det att bolagsvärderingarna på onoterade bolag också går ner, vilket gynnar en aktör som CapSek som bygger upp sin investeringsportfölj.

Läs mer om CapSeks delårsrapport på bolaget hemsida.