Investerare

Nyckeltal

 • Av 22 målbolag har 14 avyttrats och/eller börsnoterats.
 • Två industriella exits med hög avkastning har gjorts; Robovm exit 12 MSEK, motsvarande 17x investerat kapital (2016) och Appland exit på 20 MSEK, (preliminärt), motsvarande 4,8x investerat kapital (2018)
 • Två bolag har börsnoterats, Appspotr och Hoodin.
 • Två bolag har gett pengarna tillbaka och 8 bolag har avvecklats genom konkurs eller mjukexit.
 • Marknadsvärde på befintliga innehav plus gjorda exits baserat på försiktiga värderingsantaganden uppgår till ca 50 MSEK, motsvarande 2,0x investerat kapital.
 • Med en mer marknadsmässig värdering uppgår värdet till ca 65 MSEK, motsvarande 2,6x investerat kapital.
 • Platshållare
  ÖPPEN FÖR INVESTERING

  EkapaifKYNETTEntreprenörskapital

  Fonden avser att investera i upp till sex bolag, varav tre nyinvesteringar och tre tilläggsinvesteringar.

  Registrera dig här!

  ...för att få tillgång till mer information.

 • Platshållare
   

  EkapaifFOND 13Entreprenörskapital

  Kommande fond startar under 2020.

  Registrera dig och få information när fonden lanseras.

 • Platshållare
   

  EkapaifFOND 14Entreprenörskapital

  Kommande fond startar under 2020.

  Registrera dig och få information när fonden lanseras.


 • Platshållare

  EkapaifAPPARELLEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifBARBETTEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifBRISUREntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifCORDONEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifESKARPEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifGLACISEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifKASEMATTEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifKURTINEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifORILLONEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifRAVELINEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

 • Platshållare

  EkapaifTENALJEntreprenörskapitalFullinvesterad fond

Så här enkelt fungerar det

1.
Intresse

Bevaka öppna fonder genom att granska information om målbolag och förutsättningar att investera. Vi finns alltid till hands för att svara på utestående frågor.

2.
Teckning

När du granskat och du är intresserad av att investera. Klickar du du på teckningssedel och anger hur många aktier som du vill teckna i aktuell fond.

 

3.
Likvid

Efter att du mottagit ett tilldellningsbeslut är det dags att erlägga likvid till ett anvist emissionskonto. Dina aktier i fonden når du via vår digitala aktiebok på VPZ.se

4.
Utdelning

Alla Ekaps AIFs fonder har som policy att vid tillfällen då det finns kapital att dela ut så ska det göras på kommande årsstämma.

 

Risker

Risknivån i investeringar i Fonderna och dess målbolag varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan gå förlorad. Nedan redogörs för vanliga riskfaktorer som bedöms kunna påverka investeringar i onoterade bolag. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Utöver information som framkommer av målbolaget bör varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för investeringens framtida utveckling.

 

Läs mer om risker