Entreprenörer

Kapitalbehov

EkapAif investerar i bolag som befinner sig i kapitaldiket och är ett förhoppningsbolag inom techsektorn. Vår modell finansierar bolaget fram till en A-runda. Det har visat sig att EkapAifs investeringsprocess är en möjliggörare för att målbolaget fram till A-rundan kan bygga värde och skapa ett finansiellt system kring bolaget.
Fram till att målbolagets riskkatalog har krympt och blivit mer hanterbar, har EkapAif möjlighet att investera upp till tre (3) MSEK. Därefter finns det ofta inget hinder att attrahera ytterligare kapital direkt från EkapAifs investerkollektiv. Historiskt har målbolag från EkapAif, innan en A-runda, lyckats att attraherat mellan 15-25 MSEK.

Vi letar efter…

…affärsmodeller som ska testas eller är i tidig fas.
…bolaget i Sverige och Norge.
…entreprenörer som uppskattar EkapAifs värdebyggande
…bolag inom  SAAS, IoT eller Computergaming

Inför en investering

Alla bolag som vi investerar i måste passera en skräddarsydd gallringsprocess. Om du vill kvalificera dig till denna krävs det att du matchar våra investeringskriterier.

Om vi i den inledande fasen anser att det finns en sannolikhet till investering i bolaget, så välkomnar vi dig att tillsammans med en av våra investeringsansvariga jobba fram ett Investerings-PM. Det är i detta arbete som vi inhämtar både mjuk- som hårdinformation om dig som entreprenör, bolaget och marknaden.

Inför en investering
Värdebyggande fasen

Värdebyggande fasen

Förutom att få igång ett bra arbete i styrelsen, vilket brukar omfatta att de intar ett coachande förhållningssätt till VD:n, så kretsar mycket kring att få på plats bolagets KPI:er. Förutom de traditionella KPI:erna så krävs aktiviteter för våra värdebyggande processer; kvalitè, leveransförmåga och skalbar affärsmodell, vilket vi för övrigt definierade i Investerings-PM:et. Målet med den värdebyggande fasen är att vi ska nå en A-runda enligt plan.

Finansiell struktur

För dig som entreprenör är det viktigt att du snabbt bygger upp en stark finansiell styrka runt bolaget. Historiskt sett har våra målbolag med hjälp av Ekap AIF lyckats attrahera en ansenlig summa kapital från externa investerare.

Finansiell struktur