Blogg

Kategorier
Uncategorized

Kartläggning av europeiska AI-startups är i gång

För några dagar sedan lanserades världens första kartläggning av det europeiska AI-startuplandskapet. Över 500 AI-startups från Sverige, Tyskland och Frankrike har kvalificerat sig för att ingå.

Startups har en nyckelroll i att skapa innovation och tillväxt för länder. Målet med kartläggningen är att ge stora företag och investerare vägledning i deras jakt på AI-lösningar och kompetens, samtidigt som startups får en tydlig plattform och synlighet. Att dessa aktörer kopplas samman ska bidra till att sätta fart på utvecklingen och användningen av AI i Europa. Läs mer i pressmeddelandet som du hittar här.

Kategorier
Uncategorized

Appspotr utökar sitt partnernätverk

Appspotr fortsätter växa sitt partnernätverk med en god tillväxttakt. Nya avtal ingångna med Design- och kommunikationsbyrån Bridget i Sverige och it-konsulten Riabel i Sri Lanka.

Appspotrs partnerstrategi bygger på att it-konsulter, webbyråer och digitalbyråer kan växa sina egna affärer med hjälp av Appspotr 3 plattformen och samtidigt fungera som experter på plattformen för direktkunder till Appspotr.

(We are) Bridget är en design- och kommunikationsbyrå i Sverige och Riabel är en it-konsult som utvecklar och levererar mobila appar i Sri Lanka. Alla Appspotrs partner finner man här: https://www.appspotr.com/appspotr-experts

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vår tillväxt av partners är fortsatt bra och vi fortsätter hålla bra nyckeltal i tillväxttakten. Vi är nöjda med hur vår partnerstrategi utvecklas och hur den följer planen. Vi ser redan nu en ökad aktivitet i plattformen och att dialoger pågår mellan våra expertpartners och användare i plattformen som vill ha hjälp med att utveckla olika lösningar. Intresset för vår produkt är stort men vi är också beredda på att de ökade restriktioner runt Covid-19 kan komma att påverka vår tillväxttakt ju mer vi närmar oss december och ledigheterna, vilket är helt naturligt.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Kategorier
Uncategorized

Appspotr växer inom offentlig sektor

TIS, NOV 17, 2020 08:00 CET

Appspotrs affär inom offentlig sektor fortsätter växa. Ytterligare ingångna avtal med Vaggeryd och Emmaboda kommun på kort tid visar på bra tillväxttakt för Appspotr inom marknadsvertikalen offentlig sektor.

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom offentlig sektor ökar. Kommuner behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera via appar i smartphones och surfplattor. 

Offentlig sektor får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, Hoodins automatiserade bevakningstjänster samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Det är fantastiskt att se hur vi med relativt hög fart fortsätter etablera oss inom offentlig sektor. På kort tid har vi ingått avtal med en handfull kommuner. Vi har en hög säljförmåga inom denna marknadsvertikal. Det känns väldigt inspirerande att Appspotr är en del av standardiseringen som pågår runt low code apputveckling och att offentlig sektor i Sverige följer den globala trenden.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Kategorier
Uncategorized

Tre nya partners i Appspotrs nätverk

TOR, NOV 12, 2020 08:00 CET

Appspotrs affär växer där man nu ingått avtal med it-konsultbolagen Getonnet i Norge, Kon-IT Solutions och Mobile Interaction i Sverige. Sedan tidigare har Appspotr fem stycken partners i Sverige, Storbritannien och Asien.

En ökad och bredare användning av appar både internt och publikt inom organisationer och företag gör att it-konsulter och byråer börjar använda low-code verktyg för att öka sin leveransförmåga. Skräddarsydda appar inom ett stort omfång av användningsområden måste kunna leveras snabbare och mer kostnadseffektivt. Appspotr 3 plattformen ger it-konsultbranschen den kontroll, skalbarhet och bredd som företagsmarknaden idag efterfrågar kring appar. 

Med en växande volym av kunder ökar också efterfrågan av experter i Appspotr 3 plattformen som kan hjälpa kunder att vidareutveckla appar när behov uppstår. It-konsulter och byråer som blir kunder till Appspotr blir förutom direktkunder och användare av plattformen för egna leveranser till kund, också en del av Appspotrs nätverk av partners och en del av det ekosystem som växer fram i plattformen.

Getonnet är en digitalbyrå med verksamhet i både Norge och Sverige. Getonnet hjälper företag med design, utveckling och leverans av allt från mobilapplikationer till e-handelsbutiker. Getonnet är leverantör till kunder såsom ACT, Sum Yee, Culture Link, Tixio och Novax.

Kon-IT Solutions är en helhetsleverantör av IT och en del av Gibon. Kon-IT kombinerar det lilla företagets kundnärhet med den stora koncernens bredd och spjutspetskunskaper. Kon-IT är leverantör till 1000 kunder bl a Preem, Comfort och ICA.

Mobile Interaction är experter på digitala lösningar som effektiviserar sina kunders affär. Mobile Interactions kunder återfinns till stor del inom industrin och ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och förtroende. Mobile Interaction är leverantör till kunder såsom Sandvik, ICA, Ericsson, Anticimex och Synsam.

Alla Appspotrs partner kan man hitta här: https://www.appspotr.com/appspotr-experts

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vår distributionsstrategi för plattformen bygger på att vi bearbetar kunder genom många olika kanaler ut mot marknaden. Kundvolym byggs upp i kanalerna för att sedan skalas upp i värde mer och mer. IT-konsultbranschen är en kanal där intäkter från apputveckling är den starkast växande affären. De strategiska app-projekt som storföretag upphandlar hos it-branschen är kanske 5% av den verkliga efterfrågan på appar. 95% kan leveras med low code verktyg och det är här vi ser en enorm tillväxt just nu globalt. Vi välkomnar it-konsulter och webbyråer som tillsammans med oss nu är med och levererar mot denna efterfrågan.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

 Kontakt

 Prenumerera

  

 Dokument & länkar

©Cision

Kategorier
Uncategorized

Första kunderna från offentlig sektor i Appspotr 3-plattformen

TIS, NOV 03, 2020 08:00 CET

Appspotr 3-plattformen har fått sin första kunder från offentlig sektor där man ingått PaaS-avtal (plattform-som-en-tjänst) med kommunerna Härryda och Ystad.

Skräddarsydda appar byggs och distribueras snabbt via Appspotr 3-plattformen för att tillgodose kommunens olika behov av att informera och kommunicera till sin invånare och anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Offentlig sektor får genom plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, Hoodins automatiserade bevakningstjänster samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vi fokuserar nu på att få in nya kunder i vår plattformsaffär (PaaS**) och att etablera oss inom olika prioriterade målgrupper och branscher. En sådan prioriterad bransch är offentlig sektor där det finns ett stort behov av appar. Vi har sedan tidigare kunder inom offentlig sektor i vår app-som-en-tjänst-affär som vi förvaltar men inte längre säljer själva utan erbjuder via våra partners. Det är glädjande att se hur offentlig sektor vill få bättre kontroll på sina appar med hjälp av Appspotrs plattform.

*Annual Recurring Revenue

**Platform as a Service

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är ett helägt säljbolag som driver koncernens försäljning mot partners och återförsäljare. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

IoT-enheter funkar även utan el

Forskare på University of Washington har lyckats skapa IoT-enheter av plast som kan kommunicera trots att de varken innehåller elektronik eller batterier. Det skriver Ny Teknik.

I stället för el tar man tillvara den energi som uppstår av mekaniska rörelser, till exempel när en kork skruvas av en flaska. På så sätt kan flaskan kommunicera trådlöst med mobiltelefoner eller andra wifi-enheter. Informationen kan exempelvis handla om att det är dags att fylla på tvättmedel för att flaskan börjar bli tom.

Läs mer på Ny Teknik.

Kategorier
Uncategorized

Information avseende försäljnings- och orderläge för Hoodin AB

TOR, OKT 08, 2020 16:30 CET

Hoodin lämnar en summerande överblick  avseende försäljnings- och ordersituationen och den positiva trend som nu kan utläsas kring nya licenstagare och föreskrivning av Hoodin bland företag. 

Försäljning

Under de senaste veckorna har vi noterat en tydlig trend avseende aktivering av licenser och därmed försäljning till nya kunder. Trenden avser de båda marknaderna som är i främsta fokus för Hoodin just nu, vilka är Medtech och Pharma.

”Vi har under hela våren arbetat mycket fokuserat och hårt på att bygga upp en stor pipe med intresserade kunder och partners. Nu börjar det ge resultat på nykunds-försäljningen och vi får fortsatt mycket positivt mottagande från marknaden. Hårt arbete, tålmodighet och vår kombination av smart lösning och konsultativ försäljning är rätt och nu kan vi växla upp ytterligare.”

Marcus Emne, VD Hoodin 

Cases  – Nya kunder inom Pharma och Medtech

Hoodin kommer i framtiden att redovisa försäljning och marknadsinformation i form av nyckeltal. Fram tills införande av detta kommer vi löpande att återge sk. success cases som exempel på nya kunder.

Medtech

– Syntach AB väljer Hoodin för att effektivisera och automatisera arbetet avseende de delar inom Post Market Surveillance som avser teknik och innovation, patent samt förändringar kring regelverk och lagar. Syntach är ett mer intressant case än andra då de inte har någon produkt på marknaden än, och därmed inte ligger under regelverk för Post Market Surveillance.  Värdet av att använda Hoodin för deras del behövde där med inte vara kopplat till ett regelverk utan värdet och effektiviseringen i sig var avgörande. Syntach här för närvarande en aktiv licens,  vilket avser deras produkter och lösningar avseende Cardiac support.

Pharma – Moberg Pharma (Publ)  använder Hoodin som plattform avseende de delar inom Pharmacovigilance som avser förändringar kring regelverk och lagar. Arbetet det innebär att manuellt hålla koll på denna enorma mängd data är överväldigande och de kan nu istället lägga mer fokus på den egna analysen och proaktiv affärsutveckling. Moberg Pharma har för närvarande en aktiv licens avseende sina produkter BUPI och MUB-015 och för de marknader de säljs på.

Orders / Föreskrivningar

Inom både Medtech och Pharma arbetar de allra flesta företag på så vis att de lägger en plan / road map för allt förändringsarbete. Efter att planen är satt påbörjas i regel ett arbete för att analysera vilka förändringar och tillika vilka verktyg och lösningar som är bäst lämpade för verksamheten.

Vi noterar att allt fler företag inom både Medtech och Pharma nu arbetar mer aktivt med sina planer och därmed utvärderar lösningar för att effektivisera sin verksamhet. För Hoodins del har detta inneburit att vi utfört ett betydligt högre antal demos och test med företag inom Pharma och Medtech under perioden efter sommaren och att en mycket stor del av dessa företag nu väljer att föreskriva Hoodin som verktyg för att effektivisera delar av arbetet inom Post Market Surveillance och Pharmacovigilance. En föreskrivning innebär att man gör en avsiktsförklaring att aktivera sin licens av Hoodin, vilket sker i enlighet med den plan och road map som företag följer.

Partners 

För närvarande befinner vi oss i sk. kommercialiseringsfas med en handfull nya potentiella partners. Vilket innebär att partners testar plattformen för 2-3 av sina befintliga kunder under en period för att verifiera plattformen och samtidigt utbilda sig själva i att använda och sälja Hoodin som del av sina egna tjänster. Några av dessa partners är mycket stora koncerner och ledtiden här därmed blivit något längre än vi önskat. Vi hoppas på att inom några veckor kunna återkomma med positiva nyheter kring de kommercialiceringsfaser som pågår just nu.

Av Hoodins aktiva partners noterar vi samma trends som vi själva ser avseende försäljning och föreskrivande av Hoodin som verktyg.

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 8:e oktober 2020. 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Förtydligande kring PM ”Information avseende försäljnings- och orderläge för Hoodin AB”

TOR, OKT 08, 2020 19:23 CET

Tidigare under torsdagen den 8:e oktober 2020 publicerade Hoodin ett pressmeddelande avseende försäljnings- och orderläge. Med detta pressmeddelande ges nu ett kompletterande förtydligande. 

Sammanfattning och bakgrund

Hoodin AB erbjuder en tjänst för automatiserad bevakning av digitalt innehåll, med lösningar anpassade mot unika behov inom vissa branscher. De två branscher som Hoodin fokuserar mest på är Pharma och Medtech. För branschen Medtech föreligger en större förändring då ett nytt regelverk införs den 26:e maj 2021, kallat Medical Device Regulation (MDR). I och med införandet av MDR så åläggs en stor del av företagen inom Medtech att bedriva Post Market Surveillance, vilket är bevakning av sina produkters och teknikområdes omnämnanden och väsentliga nyheter som kan påverkas produktens ställning på marknaden. Detta regelverk skulle trätt i kraft den 26:e maj 2020, men blev framflyttat ett år på grund av COVID-19.

Förtydligande

Förtydligandet avseende försäljning innebär att vi med den tidigare pressreleasen ville informera att försäljning av licenser nu kommit igång och att marknaden är mogen inom Medtech och den lösning som Hoodin erbjuder för användningsområdet Post Market Surveillance.  Vi ville även informera om att försäljning mot användningsområdet Pharmacovigilance nu kommit igång. Jämfört med våren 2020, då försäljning av licenser till användningsområdena Post Market Surveillance och Pharmacovigilance mer eller mindre uteblev helt, så har totalt 6 nya kunder och licenser aktiverats den senaste månaden. Varav vi kunde berätta om två av dem som cases i det föregående press meddelandet.

Vi vill även ge ett förtydligande avseende informationen om vad som avses med en ökande trend. Som det tidigare pressmeddelandet informerade om så väljer många kunder som vill använda Hoodin för Post Market Surveillance eller Pharmacovigilance att föreskriva en användning av Hoodin efter att de testat, verifierat och utvärderat plattformen. En föreskrivning måste inte innebära att en order omvandlas till aktiverad licens då avtal ej ingåtts, men från Hoodins sida har vi startat projekt och förberett licenser för dessa kunder som är avsedda att aktieras vid ett givet framtida datum enligt kundföretagets önskemål.

Den trend som informerades om i dagens tidigare pressmeddelande innebär att vi noterat en ökning i antalet förfrågningar för att testa Hoodin som tjänst och att det totala antalet företag inom branscherna Medtech och Pharma med avsikt att använda Hoodin för Post Market Surveillance eller Pharmacovigilance nu uppgår idag till 48 st företag, då inräknat företag som är kunder till partners.

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 8:e oktober 2020. 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Kategorier
Uncategorized

Spännande slut på 2020 för CapSek

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) summerar det första kvartalet som noterat bolag som positivt. Bolaget har inlett flera samarbeten, bland annat med 1337Works, Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst. Portföljen har utökats med en mindre investering i kassasystems- företaget PubQ samtidigt som CapSeks portföljbolag har haft en positiv utveckling trots rådande omvärldsomständigheter.

CapSek tecknade i juli ett samarbetsavtal med Lundabaserade plattformen 1337Works vars affärsidé är att i ett tidigt skede tillsammans med noga utvalda startupbolag utveckla affärsidéer, produkter och team för att i ett senare skede kunna skala upp verksamheten och växa. CapSek har sedan tidigare liknande samarbetsavtal med EkapAif, I Love Lund och Starbright Invest.

Under hösten har samarbeten i syfte att hitta intressanta målbolag även inletts med Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst.

Portföljbolaget PubQ har haft en bra sommar. PubQ:s white labelapp, ett kassasystem i appformat för bl.a. krogar, har gjort succé på Tanumstrand. Nu har företaget lämnat offerter till Stöten i Sälen som driver tolv restauranger. Offerter har också lämnats till ett flertal nöjesparker och campingplatser. På PubQ:s kundlista över expanderande kedjor finns bland andra 4 Corner Pizza, Basilica och Pitchers.

CapSeks tidigare investeringar består av Saas-bolagen Appspotr, Hoodin och Glase Fintech. Appspotr fokuserar nu helt på plattform-som-en-tjänst (PaaS) och har inlett flera samarbeten med partners och återförsäljare i syfte att skala upp affärsvolymen. Appspotr håller på att rekrytera ett tiotal personer, bland annat för att skala upp nyförsäljningen av bolagets plattform mot partners och organisationer. En viktig produktnyhet är att det nu går att integrera system och data till alla appar byggda i Appspotr 3 via API.

Hoodin, som erbjuder en unik tjänst för bevakning och inhämtning av digital information har under sommaren inlett samarbete med två strategiska partners: finländska Clinius och japanska CMIC vilka är väletablerade inom CRO (Contract Research Organisation). Hoodin har under 2020 etablerat kontakter med flera hundra potentiella direktkunder. Under 2021 kommer EU införa nya regulatoriska krav som innebär att läkemedels- och medicinbolag måste bevaka all publicitet kring deras produkter vilket Hoodin bedömer kunna ha en positiv effekt på bolagets försäljning.

Glase Fintech erbjuder en tjänst för mobila betalningar i butik samt hantering av digitala kvitton. Tekniken avyttrades under 2019 till en norsk aktör och Glase Fintech har under 2020 arbetat med att avveckla utländska dotterbolag som inte ingick i överlåtelsen.

– 2020 har varit speciellt, den nedgång på marknaden avseende både aktivitet och värderingar vi såg under första halvåret har vänt och marknaden har till stora delar återhämtat sig, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige.

Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Kategorier
Uncategorized

Tusentals vill jobba med low code hos Appspotr

Tusentals jobbansökningar har kommit in till bolaget vilket är anmärkningsvärt mycket.

Appspotr genomför en större rekryteringsrunda av personal i bolaget. Intresset visar sig nu vara högre än vad man kunnat ana i förväg. Antalet ansökningar är tusentals vilket är anmärkningsvärt mycket. Med så mycket kandidater måste nu screeningen av alla kandidater nu få lov att ta längre tid vilket gör att anställningsförfarandet kommer bli något fördröjt jämfört med grundplanen.

Tjänsterna som har utlysts är bl a:

  • Sales Manager
  • KAM Direct Sales
  • KAM Partners
  • Customer Success Manager
  • Lead and Market Manager
  • Customer Success Agents / Designers
  • Product Owner
  • Human Resources Manager
  • Developers, fullstack

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

  • – Det är fantastiskt att se vilket intresse som finns att få börja jobba på Appspotr. Det är inte bara hos kunder och samarbetspartners vi ser ett ökande intresse för low code utan också hos anställda ute hos företag. Det är många verksamma it-konsulter och säljare som nu söker jobb hos oss för att man vill jobba med low code där man ser ett snabbt växande behov ute hos företag och organisationer. Riktigt kul att se att det höga intresse vi har på marknaden också återspeglar sig hos kandidater för anställning hos oss.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

 Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

 Kontakt

Kategorier
Uncategorized

”… beskriver både våra möjligheter och utmaningar på att väl formulerat sätt.”

Den 9 september publicerade Mangold en analys av Hoodin. Analysen finns att läsa i sin helhet på https://insight.mangold.se/ 

”Mangold har gjort en bra analys och beskriver både våra möjligheter och utmaningar på ett väl formulerat sätt. Jag tycker att analysen är en bra vägledning för investerare och förklarar vår affär och vår marknad på ett tydligt och lättförståeligt sätt.” Kommentar av Marcus Emne, VD Hoodin.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.