Blogg

Kategorier
Uncategorized

Guldregn över startups

(Pressmeddelande från Connect)

I en tid när börsen går starkt och många entreprenörer byggt upp förmögenheter finns det stora mängder kapital som söker möjligheter. Mot alla odds blev 2020 ett rekordår för investeringar i bolag i tidiga faser. 

För Connect Sverige började 2020 i uppförsbacke när investerare tvärbromsade i mars i samband med pandemins utbrott. Oron hos de många bolag som stod i tillväxtfas var uppenbar. Efter inbromsningen, som höll i sig till efter sommaren, drogs proppen ur och de investeringar som lagts på is genomfördes, och många fler därtill.

För Connect Väst, den västsvenska delen av Connect Sverige, innebar hösten rekord i kapitalanskaffning. Över 100 Mkr investerades i totalt 26 bolag som antingen genomgått Connects investeringsförberedande processer eller pitchat för Connects investerarnätverk. Varje investering var på mellan 1–17 Mkr, med en medelinvestering på 4 Mkr. Investeringsviljan hade inte bara kommit tillbaka utan ökat till rekordnivå. 

Kraven ökar på både investerare och bolag

Det ställs stora krav på de bolag som skall ta in externa investerare, men det har samtidigt blivit svårare för investerare som vill gå in i bolag med tillväxtpotential. Tidigare kan det ha räckt att komma med pengarna som behövdes. Idag räcker det inte, investerarens kompetens och engagemang är ofta det som fäller avgörandet. Har investeraren inte den kompetens som bolaget behöver måste man utvecklas eller liera sig med de som kan komplettera ens egna brister. 

Flera av de bolag som Connect arbetat med under det gångna året har haft fler intresserade investerare än vad de velat ta in. Bolaget Dialogtrail som slutligen reste 8 Mkr från fem olika investerare blev erbjudna fyra gånger mer kapital än vad de initialt efterfrågade. 

Kompetensbrist större fråga än kapitalbrist

Just kompetensfrågan är den nya utmaningen säger Johanna Holmström, ansvarig för investerarnätverket på Connect Väst. 

– Det har varit legio att västsvenska bolag tvingas till Stockholm eller utomlands för att lyckas med sin kapitalrunda, vi tycker inte att så är fallet längre. Däremot söker bolagen sig vidare för att hitta erfarenheter av den tillväxtresa man vill göra. Den mest efterfrågade kompetensen är erfarenheter av snabb internationell expansion. För att möta behovet intensifierar vi nu arbetet med våra investerarutbildningar. Det tror vi att både entreprenörer och investerare kommer att tjäna på. 

2021 har börjat lovande

Vid en rundringning till de bolag som rest kapital under 2020 framkommer det att en majoritet har tagit ett rejäla kliv framåt. De planerar för kraftig tillväxt och därmed större investeringar under de kommande åren.

– På vår plattform får både investerare och entreprenörer verktyg och insikter som de behöver för att lyckas med sin tillväxtresa. Intresset för att bli investerare ökar i takt med att många framgångsrika entreprenörer nu tar steget över till den andra sidan. De vill bidra med kunskap och kapital för att skapa fler framgångsrika bolag från innovativa idéer, avslutar Marcus Nordanstad, vd för Connect Väst. 


Connect stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag matchar entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer och akademien. Connect arbetar med beprövade tillväxtprocesser som vänder sig till tillväxtföretag i olika faser.

Connect Sverige Nationellt nyhetsrum
Kategorier
Uncategorized

Lyssna på Appspotr under Aktiespararnas SaaS-event

TOR, MAR 11, 2021 08:23 CET

Lyssna och se Appspotr den 17 mars under det digitala temaeventet Software as a Service arrangerad av Aktiespararna.

Appspotr deltar på Aktiespararnas digitala temaeventet den 17 mars. Vd Patric Bottne presenterar kl 14:00. Temaeventet Software as a Service (SaaS) anordnas av Aktiespararna. Via länken https://www.aktiespararna.se/tv/live kan du följa eventet som streamas live.

Mer information om eventet från Aktiespararnas hemsida:

Aktiespararna arrangerar temaeventet om SaaS (Software as a Service) för andra året. SaaS-modellen erbjuder ett intressant investeringscase med en skalbar affärsmodell med stor lönsamhet för de bolag som lyckas och långa kundrelationer. I år genomför vi evenemanget digitalt och inbjuder dig som aktiesparare, branschkollega, journalist och analytiker att ta del av presentationer från de medverkande bolagen.

Vi är otroligt glada över att välkomna tillbaka Johan Crona som föreläsare och moderator för eventet. Johan driver Cloud Capital, ett investmentbolag som är helt fokuserad pе minoritetsinvesteringar i onoterade SaaS-bolag. Johan är utbildad inom Computer Science och har bakgrund som entreprenör inom IT sedan 1999. Senaste tio åren har han jobbat med minoritetsinvesteringar i tidig fas, senast innan Cloud Capital på Almi Invest i Stockholm där en stor andel av investeringarna var SaaS-bolag. Johan driver också ett SaaS-nätverk med 700 medlemmar i Stockholm samt sedan sommaren 2019 SaaS-podden där han intervjuar experter inom sektorn.

Förutom bolagspresentationer och ett inspirationsföredrag av Johan har vi glädjen att få lyssna till Erik Sprinchorn från TIN Fonder som kommer att berätta hur de arbetar med analys av SaaS-bolag och vilka bolag de har investerat i genom sina fonder.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

Två nya case från Talkamatic på video

Ekaps målbolag Talkamatic släppte nyligen två nya Youtubevideor där man visar upp ett par av sina case. Talkamatic är ett Göteborgsbolag jobbar med att ta kommunikationen mellan människa och dator till nya nivåer. Området brukar kallas förhandlingsdialog.

Talkamatic redan jobbat mot branscher som fordonsindustrin och vitvaruindustrin och arbetar nu hårt för att bli en global spelare på en plan där de stora konkurrenterna har namn Apple, Google, Amazon och Microsoft.

Ett av de nya casen handlar om att använda avancerad AI-dialog för automatisk nummerupplysning, vilket är praktisk för till exempel synskadade. I det har Talkamatic jobbat tillsammans med Rise, PTS och Eniro.

Det andra case handlar om att hjälpa till exempel SFI-elever att bli bättre på svenska genom dialog. Videon visar ett exempel där eleven genom konversation med en dator får hjälp att hitta varor och förstå vad som händer i en svensk livsmedelsbutik. Projektet är ett samarbete med Helsingborgs stad. Båda filmerna finns på Talkamatics Youtubekanal.

Kategorier
Uncategorized

Ny partnerlösning och hög försäljningstakt

Appspotr förbereder lansering av ny partnerlösning och den pågående försäljningen mot volymkunder fortsätter hålla hög takt.

Försäljning via ny partnerlösning

Appspotr bedriver försäljning genom återförsäljare och partners samt adderar nu White Label för partners som av olika anledningar vill paketera Appspotr 3 som en egen tjänst under det egna varumärket

Lösningen riktar sig enbart till strategiska samarbetspartners som äger en marknadskanal och/eller större volymer av befintliga kunder. Samtal pågår just nu med en handfull intresserade större aktörer inom kommunikations- och telekombranschen där processen är att gå vidare till förhandlingar och slutliga villkor kring samarbeten och vid lyckade förhandlingar skriva bindande avtal.

Appspotr 3 White Label lösning kan levereras snabbt där kundens version kan vara uppe och rulla på några dagar. De första leveranserna av Appspotr 3 White Label lösning sker under Q2.

Appspotr 3 White Label lösning fyller ett behov och en efterfrågan på marknaden där nya aktörer vill vara med och ta en del av den växande low code marknaden. Framgångsfaktorn bygger på att partnern redan har större volymer av befintliga kundavtal där man ser att man kan öka värdet genom att erbjuda kunderna low code verktyg med färdiga appkoncept inom olika områden. Kunden får med Appspotr 3 möjligheten att sälja app-licenser under eget varumärke online samt dra nytta av det ekosystem av partners som finns knutet till Appspotr 3 i sin egen affär.

Det är Appspotrs uppfattning att man är unik i att kunna erbjuda denna typ av lösning på low code marknaden idag.

Lösningen innehåller följande:

 • Egendesignad version av Appspotr 3 (s k White label)
 • Egen URL till din egen version av Appspotr 3
 • Egendesignad upplevelse inne i plattformen
 • Möjlighet att konfigurera och sälja skräddarsydda paket av appar, licenser och priser i plattformen
 • Möjlighet till onlinebetalning med egen betalningslösning i plattformen samt fakturering

Försäljning

Direktförsäljning mot volymkunder fortsätter hålla hög takt enligt tidigare kommunicerade nyckeltal. I nuläget bearbetar Appspotr sju (7) stycken marknadsvertikaler:

 • Byråer/IT-konsultbolag
 • Offentlig sektor
 • Fastighetsbranschen
 • Detaljhandeln
 • Byggbranschen
 • Hälsa & Skönhet
 • Medlemsorganisationer (NY!)

Medlemsorganisationer är en ny vertikal där man bl a skrivit avtal med organisationen Lions. I Sverige finns om kring 12 000 medlemmar i 471 stycken klubbar inom Lions. Marknaden för medlemsorganisationer är mycket stor i Sverige där det finns mängder av olika medlemsorganisationer inom vitt spridda områden näringsliv, föreningsliv och politik.

Inom övriga marknadsvertikaler ligger mycket offerter ute. Några kundavtal som skrivits nyligen är Lilla Edets kommun (Offentlig sektor), Simplitude och Softmizer (Byråer/IT-konsulter). Det trillar just nu in ett antal nya kundavtal per vecka enligt den takt som tidigare kommunicerats i nyckeltal från försäljningen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vi adderar nu White Label som en ytterligare försäljningsmetod för att nå marknaden och kunder genom partners som redan äger kunder. Genom att vi nu bearbetar marknaden med egen direktförsäljning mot volymkunder, onlineförsäljning mot SME kunder och partnerförsäljning mot storvolym av kunder så är det min övertygelse att våra årligt återkommande licensintäkter (ARR) kommer växa enligt plan under 2021. Partnerförsäljning mot storvolymer av kunder är en stor förändring i hur vi tidigare sålt vår lösning. Detta kommer att öppna upp affärer som vi tidigare inte hanterat i bolagets historia. Vi kommer att kommunicera mer kring hur denna försäljning kommer att fungera när vi har våra första strategiska partners och återförsäljare ombord.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

Peter Wendel reder ut vad som händer i Ekap och CapSek

Ni som följer EkapAIF och investmentbolaget CapSek via mejl, hemsidor och sociala medier vet att det händer mycket i de båda bolagen och i deras portföljbolag. Henrik Jerner blev i fjol VD för CapSek som noterades på NGM i somras. Och i dagarna tillträder Christian Björkman som ny VD på EkapAIF som enligt planerna inom kort ska omorganisera verksamheten från dagens elva mindre fonder till en enda noterad fond där även småsparare kan investera och få tillgång till alla nuvarande och kommande noga utvalda portföljbolag.

Samtidigt omorganiseras Ekaps och CapSeks styrelser. Förändringarna innebär bland annat att Peter Wendel minskar sitt engagemang i styrelsernas arbete och går från att vara ordförande till att bli suppleant. Beskeden har lett till en del frågor och undringar från aktieägare och andra intresserade: Vad händer med bolagen egentligen? Och vad händer med Peter Wendel (hjärnan bakom de båda bolagen som hittills varit inblandad i det mesta som hänt)?

I videon nedan ger Peter Wendel själv svaren.

Peter Wendel förklarar vad som händer och varför.

Kategorier
Uncategorized

Viktigt att aktieägare poströstar före Ekap AIF:s fonders sista årsstämma 19 februari 2021!

Som aktieägare har du redan fått en kallelse till årsstämmor i EkapAIF:s 11 fonder. De kommer att hållas fredagen 19 februari med start klockan 10.00 i bolagets lokaler på Vallgatan i Göteborg. Här kommer en liten påminnelse där vi påminner om vikten av att alla aktieägare säger sin mening (röstar JA eller NEJ) om punkterna på dagordningen som du fick med kallelsen. Det gör du genom att poströsta via mejl eller vanlig post. Ditt svar måste vara EkapAIF tillhanda senast 18 februari 2021.

Hur går stämman till? På grund av den pågående pandemin kommer bara fondernas ordförande Viktor Allerby och Bo Steiner från EkapAIF att vara på plats under stämman. Därför är poströstningen via mejl eller vanlig post din enda möjlighet att göra din röst hörd på stämman. På stämman kommer Viktor Allerby (föreslagen till mötesordförande) tillsammans med Bo Steiner att gå igenom dagordningens punkter och räkna de inkomna och godkända poströsterna för varje punkt. Viktor Allerby för ett mötesprotokoll som Bo Steiner senare kommer att justera.

Vad handlar stämman om? Framförallt om styrelsens förslag att avveckla Ekap AIF:s 11 fonder. Innan det sker kommer fonderna att återbetala samtliga tillgångar (som utdelning) till aktieägarna (med undantag för ett minimalt aktiekapital på 25 000 kronor).

Vad händer med fondernas aktieinnehav? Fondernas innehav i portföljbolag har sålts till Nordic Tech Fund AB (NTF). Fonderna har accepterat ett bud från NTF och har därför fordringar på NTF i form av vinstandelar. Vinstandelarna kommer att skiftas ut till nuvarande aktieägare tillsammans med eventuell överlikviditet om styrelsens förslag godkänns.

Vad är fördelarna med NTF? Planen är att vinstandelarna i NTF inom en snar framtid ska kunna handlas på NGM:s lista (Nordic Growth Market) för alternativa investeringsfonder. Det innebär att vinstandelarna efter återbetalning blir likvida och att den andelsägare som så önskar när som helst kan sälja sina andelar. 

En annan fördel är att du som investerare indirekt blir delägare i samtliga portföljbolag som fanns i de 11 fonderna. Detsamma gäller förstås alla nya målbolag som NTF investerar i framöver. Därigenom ökar du också din riskspridning.

Genom att NTF ska kunna köpas och säljas på en handelsplats är det troligt att nuvarande och kommande portföljbolag kommer att ha lättare att få tillgång till kapital. Bland annat genom att småsparare kommer att kunna investera i fonden.

Varför ska jag poströsta? För att fonderna ska kunna avvecklas och likvideras så snabbt som möjligt. Då kan vi också få i gång NTF:s verksamhet så snart som möjligt. Om styrelsen får JA till sina förslag på dagordningen kommer de tomma fonderna (bolagen), efter att tillgångarna återbetalats till aktieägarna som vinstandelsbevis, att lämnas till Bolagsstiftarna för snabblikvidation. Om någon väljer att inte överlåta sina aktier till EkapAIF kommer EkapAIF sannolikt ändå vara tvunget att sätta den tomma fonden (bolaget) i likvidation eftersom den inte längre har möjlighet att bedriva verksamhet. Skillnaden är att en sådan likvidation tar cirka sju månader och medför extra kostnader. Vid en snabblikvidation kommer de pengarna i stället att läggas på portföljbolagen och därmed öka värdet på dina och andra aktieägares vinstdelningsbevis.

Mer information om årsstämman, poströstning (bland annat ett poströstningsformulär) likvidationen av fonderna och övergången till Nordic Tech Fund finns i den kallelse du fått via mejl. Om du ändå har frågor går det bra att mejla eller ringa fondernas styrelser på ekapaif@ekapaif.se eller 031-20 90 00.

Kategorier
Uncategorized

Ekap värvar VD från Almi Invest

Nya VD:n Christian Björkman får huvudansvaret för att etablera Ekaps nya fond, Nordic Tech Fund.

Christian Björkman blir ny VD för EkapAIF AB. Huvuduppgiften som vd blir att ansvara för Ekaps nya fond Nordic Tech Fund som ger småsparare möjlighet att investera i noga utvalda startupbolag inom tech. Christian Björkman har en stor och bred erfarenhet från näringslivet och kommer närmast från en tjänst som investment manager på Almi Invest. 

Under sina drygt sex år på Almi Invest kom Christian Björkman tidigt i kontakt med EkapAIF och Peter Wendel. Han har haft god kunskap om Ekaps och på avstånd följt verksamheten med intresse.

– Det som imponerat på mig är resultaten i relation till den begränsade mängd kapital man haft tillgång till. Det visar att man sitter på mycket kunskap och har hittat en fungerande arbetsmetod. Det har gett ett väldigt proffsigt intryck, säger Christian Björkman.

Det som lockat honom till Ekap är möjligheten att jobba inom friare ramar, att kunna påverka strukturer och att få vara med och bygga något nytt.

– Peter Wendel och jag i möts i synen på hur man bygger bolag och skapar värde för ägarna. Och när Ekap nu ska expandera gör man det i form av en fond. Det är ett val som tilltalar mig väldigt mycket, säger Christian Björkman.

Att han tror på idén att låta en bredare grupp av investerare indirekt via en fond bli delägare i lovande startupbolag med skalbara tekniska affärsidéer råder det ingen tvekan om:

– Nej, jag vet att det finns många människor som är intresserade av att investera i onoterade techbolag, men som inte kan göra det i dag av olika skäl. Antingen för att det krävs att man satsar stora summor kapital eller att man helt enkelt inte har de kontakter som krävs.

När Christian Björkman var student på 90-talet tänkte han först bli jurist och började plugga juridik i Lund.

– Men efter ett tag insåg jag att jag var mer intresserad av att skapa möjligheter än av att lösa problem. Men tiden i Lund var ändå väldigt positiv. Det var på juristlinjen jag träffade min blivande fru, säger han.

I stället blev det ekonomistudier vid San Diego State University i Kalifornien. Därpå följde praktik och jobb på olika företag inom finanssektorn i USA, bland annat på Merrill Lynch.

– En fantastisk erfarenhet. Men eftersom min fru hade svårare att få jobb i USA valde vi att flytta hem och hamnade i Göteborg, säger Christian Björkman.

I Göteborg hann han prova på en rad olika jobb innan han 2014 hamnade på Almi Invest: att marknadsföra Göteborg åt BRG, vara med och bygga upp teknikklustret på Lindholmen, att som marknadschef hjälpa spelbolaget Mindark in i Kina och att starta eget.

Han var också en tid ansvarig för GP:s och Stampens resa in i den digitala tidsåldern. En erfarenhet som lärde honom mycket om förändringsarbete.

Men från 2014 och tills nu har det alltså varit Almi Invest som gällt.

– Där finns många otroligt kompetenta medarbetare som är generösa med att dela med sig av sin kunskap. Jag har fått erfarenhet av att bygga internationella nätverk av investerare och av bolag som köper bolag. Jag har fått göra ett stort antal investeringar och ett antal exits. Under de här åren har jag lärt mig väldigt mycket, säger Christian Björkman.

En faktor som spelat stor roll för valet att gå vidare till Ekap är hans stora intresse för ny teknik. Framförallt för AI, IoT (sakernas internet), gaming (datorspel) och SaaS (mjukvaror som molntjänster) – just de digitala teknikområden som Ekap investerat inom.

– Intresset gör att jag gärna grottar ner mig i detaljer för att jag verkligen vill förstå hur tekniken fungerar och vad den kan åstadkomma och hur den fyller ett behov på marknaden. Det har i sin tur hjälpt mig att utveckla en känsla för vilka bolag som är bra och vilka som är mindre bra, säger Christian Björkman.

Hans säljpitch till alla som funderar på att investera i Nordic Tech Fund låter ungefär så här:

– Vi är proffs och har all den erfarenhet som krävs för att noggrant gallra fram rätt bolag, att säkerställa att alla avtal finns på plats och att vi jobbar tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde. Riskminimering sker genom att investera i många bolag och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå. Sammantaget gör det att vi har goda förutsättningar att lyckas riktigt bra.

EkapAIF:s styrelseordförande Peter Wendel är nöjd med bolagets VD-rekrytering:

– Jag är övertygad om att Christian Björkman är rätt person att leda utvecklingen av Nordic Tech Fund. Hans stora nätverk och erfarenhet av hela processen från att hitta spännande bolag till någon form av exit gör att han passar väldigt bra i VD-rollen. Det är spännande år som ligger framför oss, säger Peter Wendel.

Kategorier
Uncategorized

Appspotr 3 lanserar stöd för Apple Business Manager

MÅN, FEB 08, 2021 07:40 CET

Appspotr 3 lanserar nu stöd för distribution av skräddarsydda företagsappar via Apple Business Manager.

Med low code kommer en hög tillväxt av appar för interna behov till olika funktioner inom företag och organisationer. Forrester bedömer att vid slutet av 2021 så kommer 75% av alla appar som byggs utvecklas med low code verktyg. Genom denna höga tillväxt kommer också ett ökat behov av att att distribuera företagsappar internt utanför de publika appbutikerna.

Denna typ av interna appar kräver andra distributionsmetoder av bland annat säkerhetsskäl.

För att möta den höga efterfrågan på interna appar hos företag adderar Appspotr löpande de distributionsmetoder som efterfrågas av kunderna i Appspotr 3 plattformen.

Med vår lösning för Apple Business Manager kan du nu distribuera dina skräddarsydda iOS appar utvecklade i Appspotr 3 utanför den publika Apple App Store till dina användare. Det kan ske till en obegränsad volym av användare och Apple erbjuder Business Manager utan kostnad.

Apple Business Manager erbjuder distributionsmöjligheter via Mobile Device Management system (MDM) för företagsägda mobila enheter eller via nedladdningslänkar och inlösenkoder för privata mobila enheter.

Distributionen av apparna sker privat och säkert till interna medarbetare och utvalda partners, kunder eller franchisetagare.

Läs mer om Apple Business Manager här: https://business.apple.com

Enkel distribution i Appspotr 3

När dina iOS appar är färdigutvecklade i Appspotr 3 kan du via plattformen enkelt skicka dem till App Store Connect och tilldela apparna till ditt företagets Apple Business Manager-konto.

När apparna godkänts av Apple är de tillgängliga så att endast företaget kan visa och komma åt dem.

Du kan när som helst uppdatera dina publicerade appar i Appspotr 3 för dina användare.

Säkerhet och anpassat innehåll

Med skräddarsydda företagsappar via Appspotr 3 + Apple Business Manager kan du som organisation använda App Stores skala och bekvämlighet privat för din organisation samtidigt som du tillhandahåller:

 • Säkerhetsfunktioner för känsliga och privat företagsdata
 • Ett anpassat utseende och känsla, såsom företagets logga eller varumärke
 • Unika funktioner för organisationens medarbetare
 • Specifika funktioner för ett företagsförlopp eller arbetsflöde
 • Anpassade funktioner för partners, kunder, återförsäljare eller dotterbolag
 • Speciell konfiguration för IT-miljöer

Unikt

Enligt vår vetskap är Appspotr 3 i nuläget unikt i att erbjuda inbyggt stöd för distribution av appar via Apple Business Manager på marknaden. Detta öppnar upp för kunder till Apple Business Manager globalt att använda Appspotr 3 för produktion och distribution av interna skräddarsydda företagsappar till Apples mobila enheter.

Appspotr för en ständig dialog med bland annat Apple om hur plattformen på bästa sätt kan stödja de distributionsalternativ som rekommenderas för vår målgrupp. Ambitionen är att erbjuda stöd för alla distributionsmodeller som finns för iOS och Android när det är möjligt enligt regelverk hos Apple och Google.

Stöd för Apple Business Manager i Appspotr 3 lanseras under Q2.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vi adderar ständigt ny funktionalitet i vår plattform som kunderna efterfrågar. Vårt stöd för Apple Business Manager etablerar en särställning för Appspotr 3 inom low code och no code branschen. Vi är unika med att erbjuda detta. Detta följer vår strategi att vara världsledande inom demokratisering av apputvecklingen. Vi är glada att både befintliga kunder och nya kunder nu med Apple Business Manager kan skapa och distribuera ännu mer appar på Appspotr 3 plattformen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

Utökat navigeringsstöd ger kreativa möjligheter

Nu utökas stödet för olika navigeringsmönster i appar byggda i Appspotr 3.

Navigering är en av de mest centrala delarna när man utvecklar en app. De olika operativsystemen för iOS och Android har olika lösningar för navigation. Appanvändare av iOS och Android förväntar sig att navigationen i appen fungera på det sätt som dom är vana vid. Navigering är en aspekt som därför tar mycket tid och kraft för apputvecklare att få till bra och det är också en utmaning att få till på korrekt sätt när man utvecklar en app åt både iOS och Android. I Appspotr 3 har inte detta varit ett problem. Den navigationskomponent som funnits i plattformen har täckt de behov som efterfrågats. Men nu har vi ansträngt oss ytterligare. Vår nya navigationskomponent är nu optimerad och stödjer samtliga navigationsmönster som är möjliga i iOS och Android, något som tidigare krävt traditionell programmering för att uppnå. Den nya navigationskomponenten öppnar upp möjligheten för användaren att vara mer kreativa när de skapar appar i Appspotr 3 än vad som tidigare var möjligt.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Vi är experter på apputveckling och no code/low code och vi kommer alltid säkerställa att vår plattform skapar det värde våra användare efterfrågar. Vår nya navigationskomponent är fantastiskt kraftfull. Du kan nu utveckla samma avancerade navigeringsmönster med visuell programmering i vår plattform som tidigare enbart var möjligt med traditionell programmering. Navigering är en viktigt och central del av alla appar och vår nya uppgraderade komponent för navigering kommer att snabba upp användandet i vår plattform och distributionen av appar bland direktkunder och partners.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

Avtal med Brinova breddar Appspotrs marknadsbearbetning

Appspotr fortsätter växa starkt bland fastighetsägare. Sedan tidigare har Appspotr-koncernen rapporterat kundavtal med 21 st kommunala bostadsbolag i Sverige. Nu har man genom ett signerat kundavtal med Brinova Fastigheter breddat sin marknadsbearbetning. Även privata fastighetsägare bearbetas nu vid sidan av den tidigare etableringen inom kommunala bolag i offentlig sektor. Man fortsätter också att växa inom offentlig sektor där man nyligen signerat avtal med Tyresö kommunala bostadsbolag.

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom både offentliga och privata sektorn ökar. Både kommunala och privata bostadsbolag behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera till hyresgäster och internt till anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Brinova och Tyresö får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, integrerade tredjepartstjänster och system samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Fastighetsägare är en marknadsvertikal som har ett tydligt och konkret behov av appar där low code och Appspotr 3 passar väl in. Denna marknad är mogen och adaptiv för att utveckla sin digitala strategi snabbt med appar och low code. Det är naturligt att vi inom fastighetsbranschen nu breddar vår försäljning mot privata bostadsbolag vid sidan av de kommunala bostadsbolag vi har som kunder sedan tidigare. Detta följer precis vår distributionsstrategi om hur vi växer inom en marknadsvertikal. Brinova är vårt första privata bostadsbolag vi får som kund. Ett börsbolag som förvaltar ett fastighetsbestånd med 1 600 st bostäder med ett värde på över 5 miljarder kronor. Det är riktigt kul och en kvalitetsstämpel att Brinova väljer Appspotr 3 för sin digitala satsning kring appar till hyresgäster och anställda.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

 Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

 Kontakt