Blogg

Kategorier
Uncategorized

”… beskriver både våra möjligheter och utmaningar på att väl formulerat sätt.”

Den 9 september publicerade Mangold en analys av Hoodin. Analysen finns att läsa i sin helhet på https://insight.mangold.se/ 

”Mangold har gjort en bra analys och beskriver både våra möjligheter och utmaningar på ett väl formulerat sätt. Jag tycker att analysen är en bra vägledning för investerare och förklarar vår affär och vår marknad på ett tydligt och lättförståeligt sätt.” Kommentar av Marcus Emne, VD Hoodin.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.

Kategorier
Uncategorized

Klash vann SVT:s upphandling

Ekap AIF:s målbolag Klash, som erbjuder en molnbaserad plattform som förenklar samarbete vid film- och videoproduktion, har vunnit en meriterande upphandling. Nyligen fick bolaget Sveriges Television som kund.

Trots konkurrens från internationella företag valde alltså det svenska public servicebolaget Klash. Upphandlingen blev klar 10 juli och avtalet signerades i slutet av augusti.

– Det betyder jättemycket för oss. SVT står ju för hög kvalitet och ett bra programutbud. Dessutom har bolaget närvaro på många platser runt om i landet och en bra räckvidd både inom tablå-tv och play. Det här kan det bli en viktig referens för oss, säger Fredrik Munthe vd på Klash.

Plattformen som Klash skapat har många funktioner som kan underlätta samarbeten vid filmproduktion. Både inom ett kreativt team och i kommunikationen med externa parter som till exempel producenter, översättare, textare, uppdragsgivare, uppgiftskällor, intervjupersoner och sponsorer.

– Det kan också handla om material som ska godkännas av en chef, en ansvarig utgivare eller en extern granskare, säger Fredrik Munthe.

På plattformen finns en förenklad studio där man enkelt kan överblicka hela produktionen och hantera och spåra olika versioner av en film. Det går också att kommentera innehållet och rita eller markera på filmen för att visa exakt var man till exempel vill ha en ändring.

– Men vår verkliga USP (unique selling proposition) handlar om musik, ljud och ljudeffekter, eftersom det är möjligt att samarbeta om både rörlig bild och ljud i flera kanaler på plattformen, säger Fredrik Munthe.

En annan viktig aspekt av Klashs tjänster är säkerhet. När kreatörer, som ibland kan sitta på olika kontinenter och arbeta med filmer som är mångmiljonprojekt, är det naturligtvis viktigt att inte filmkopior eller andra företagshemligheter hamnar i fel händer. Därför är all data, både den som skickas och den som lagras i molnet, krypterad.

Avtalet som Klash skrivit med SVT löper på tolv månader. Därefter har SVT möjlighet att förlänga det årligen i ytterligare tio år. Sammanlagt kan det alltså bli ett samarbete som varar i elva år.

Verksamheten i Klash växlades upp på allvar 2018 och i fjol lanserade man sin molnbaserade plattform. Bland kunderna finns förutom SVT det Kinneviksägda medieföretaget MTG och contentbolaget Spoon. EkapAif har gjort flera investeringar i Klash som finns med som målbolag i flera av Ekaps investeringsportföljer.

Kategorier
Uncategorized

Appspotrs kundsupport utökas med ett Help Center och Customer Success Agents

MÅN, AUG 31, 2020 12:33 CET

Supporten i Appspotr 3 och på Appspotrs hemsida utökats nu med ett Help Center. I detta Help Center finns ett större och mer utökat supportstöd än vad som tidigare erbjudits. 

Bland annat så är nu hela plattformen och dess funktioner dokumenterad och är sökbar vilket ger en mycket omfattande möjlighet till självservice.

I kombination med Help Centret finns också ett team av anställda Customer Success Agents som svarar på frågor och hjälper kunderna att nå i mål med produktion och leverans av sina appar. För avtalskunder erbjuds också telefonsupport. Help Center kommer kontinuerligt att utökas med video-tutorials, tips & trix, webinars etc.

Appspotrs strategi är att erbjuda en konkurrenskraftig och exceptionellt bra kundsupport som en del av kundupplevelsen med Appspotr 3.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Även om low code plattformar förenklar apputveckling genom att fler kan utveckla appar utan förkunskaper i kodning så vet vi att det alltid behövs hjälp. Även en professionell designer fastnar i Adobe Photoshop när han ska få till den där pixeländringen, och webbdesigners som ska integrera en e-handelsfunktionen i WordPress sliter sitt hår ibland. Detsamma gäller för vår plattform, det kommer alltid finnas behov av hjälp för att producera och leverera appar. Vi tar nu support ett steg längre i Appspotr 3. Förutom att vi nu erbjuder ett ständigt växande kunskapscenter för onlinesupport med vårt nya Help Center så erbjuder vi även utökad support för våra Pro kunder. Via telefon och video och med ett team av Customer Success Agents säkerställer vi att våra kunder når i mål med sina app-projekt snabbt och med hög kvalitet.

Läs mer om Appspotr 3 Help Center här.

Länk till Appspotr 3 Help Center: https://appspotr.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

 

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

 

Kontakt

Kategorier
Uncategorized

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

ONS, AUG 26, 2020 08:52 CET

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2020  på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Den andra kvartalet 2020 i sammanfattning

Andra kvartalet, 2020-04-01 – 2020-06-30

  • Nettoomsättning 192 (581) KSEK
  • Rörelseresultat -1 999 (-1 501) KSEK
  • Resultat efter skatt -1 588 (-1 184) KSEK
  • Resultat per aktie före utspädning* -0,12 (-0,13) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning* -0,12 (-) SEK

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

 Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.

Kategorier
Uncategorized

Positiv VD – trots röda siffror

EkapAIF:s målbolag Appspotr har publicerat sin rapport för årets andra kvartal. Siffrorna visar att omsättningen sjönk med en tredjedel till 1,6 miljoner kronor och att man gjorde ett rörelseresultat på -4,5 miljoner kronor.

VD Patric Bottne är dock fortsatt positiv:
– Under perioden har vi genom en fulltecknad kontant nyemission skapat verkanskraft för att fortsatta arbetet med vårt marknadsinträde. Den inkomna likviditeten har också inneburit möjlighet att rensa i vår balansräkning från en del upptagna lån.

Hans positiva framtidssyn bygger också på den strategiska förändring som Appspotr gjord vad gäller produkt:
– Vårt strategiskt viktiga vägval att sluta sälja app-som-en-tjänst och istället övergå till att sälja plattform-som-en-tjänst (och samtidigt hantera gamla app-som-en-tjänst kunder) gör att bolaget får ett planerat intäktstapp jämfört med andra kvartalet förra året. En förändring som vi är övertygade om kommer att betala sig. Vi budgeterar nu med återkommande intäkter i PaaS affären och genom ovanstående kraftsamling ser vi fram emot att öka vår ARR (Annual Recurring Revenue). Läs delårsrapporten här

Kategorier
Uncategorized

Händelserikt halvår för CapSek

I dag släppte Northern CapSek Ventures sin rapport för första halvåret 2020. En rapport som att det har hänt en hel del under året:

  • Henrik Jerner blev ny VD.
  • Samarbeten inleddes med investeringsaktörerna Starbright Capital och I Love Lund.
  • En följdinvestering i AppSpotr på cirka 2 miljoner kronor genomfördes.

Och även efter halvårsskiftet har det fortsatt att hända intressanta saker i CapSek. Det gäller inte minst sommarens nyemission som följdes av att aktien noterades på NGM Nordic SME den 7 juli.

Enligt VD Henrik Jerner ger kapitaltillskottet möjlighet att på sikt bygga upp en portfölj bestående av 15-20 bolag och samtidigt stötta de bolag som CapSek redan investerat i.

Utvecklingen på börsen är inget som oroar Henrik Jerner:

– Skulle börsnedgången fortsätta innebär det att bolagsvärderingarna på onoterade bolag också går ner, vilket gynnar en aktör som CapSek som bygger upp sin investeringsportfölj.

Läs mer om CapSeks delårsrapport på bolaget hemsida.

Kategorier
Uncategorized

Bäst har blivit ännu bättre

TOR, JUL 09, 2020 17:52 CET

I den senaste versionen av Hoodin-plattformen introducerar vi ett nytt sätt att samarbeta om insikt och kunskap. Med en ny kontotyp för projektmedlemmar kan man bjuda in kollegor för ta del av resultaten av er omvärldsbevakning med Hoodin. Förutom att det är en fantastisk funktion så är det dessutom helt gratis att bjuda in medlemmar.

Skapa ett bättre affärsvärde från insikter och kunskap

Att dela resultaten från löpande omvärldsbevakning så att rätt personer får rätt information i tid är avgörande för att få verkligt affärsvärde. Glöm alla sammanfattande e-postmeddelanden om omvärld och nyheter som ingen läser, glöm allt tidskrävande rapport skapande och upptäck samarbete och centraliserad omvärldsbevakning.

Läs hela nyheten här

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

 Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.

Kategorier
Uncategorized

CapSek ingår samarbete med 1337Works

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår samarbete med 1337Works AB (”1337Works”).

CapSek har ingått ett samarbetsavtal med Lundabaserade 1337Works. Samarbetet innebär bland annat att CapSek kommer i kontakt med entreprenörer och bolag som 1337Works arbetar med och därmed kan följa bolagens utveckling inför kommande kapitalrundor.

1337Works affärsidé är att bygga upp startupbolag från grunden tillsammans med erfarna entreprenörer. Det sker genom att 1337Works bidrar med såväl utveckling av affärsidéer och mjukvarukompetens som tidigt kapital.

CapSeks roll på marknaden är att investera i ett senare skede, när det är dags för A-rundor. På så vis kompletterar de båda bolagen varandra mycket bra i techbolagens finansiella ekosystem. Samarbetet kan ses som en lösning på den kapitalbrist och tröghet som ofta uppstår i marknaden när ett växande techbolag behöver ta in mer kapital i en så kallad A-runda.

Läs mer om 1337Works på https://1337works.com

– Genom samarbetet kommer vi att få tillgång till fler intressanta bolag att investera i och hjälpa vidare på deras resa. 1337Works har stor kompetens och erfarenhet av att välja ut duktiga entreprenörer med bra affärsidéer och coacha deras team mot affärsmässighet, säger Henrik Jerner, CapSeks VD.

– För oss känns det bra att kunna erbjuda våra bolag möjligheter till en lyckad A-runda. Vi är övertygade om att CapSek är en bra partner för de bolag som är mogna att ta det steget, säger Anders Dellson, VD på 1337Works.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Anders Dellson, VD 1337Works AB, telefon +46 70 35 999 40

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.seeller tel: 08-503 015 50

Kategorier
Uncategorized

CapSek investerar i PubQ AB


2020-07-07 12:22:12

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget blir delägare i PubQ AB i samband med PubQ AB:s nyemission.

PubQ:s affärsidé kan beskrivas som en ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat.

PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke syns. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar digitalt, oavsett om de beställer take away eller sitter i restaurangen. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring.

Bland PubQ:s kunder finns bland andra Barjaco (pubkedjan Pitchers med mera) och man för nu en dialog med en större internationell restaurangkedja. PubQ befinner sig nu i en fas där en stor del av arbetet handlar om att skala upp affärsmodellen och förfina sätten att ta betalt.

Läs mer om PubQ här https://pubq.se/.

– Fokus ligger helt på digitala köpkanaler. Vår lösning ger våra kunder nya möjligheter att ta betalt och samtidigt stärka sitt varumärke. Just nu gäller det ju att undvika all form av köbildning. Med vår app kan gästerna sitta kvar vid sitt bord och fortfarande hålla avstånd, säger Henrik Walldén, VD på PubQ.

– PubQ har en unik tjänst och vi ser en stor potential i bolaget. Vi ser tecken på att PubQs affärsmodell fungerar. Den mindre investering vi gör nu kan ses som en strategisk titthålsinvestering för att kunna investera mer i den kommande A-rundan, säger Henrik Jerner, CapSeks VD.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon 076-108 65 44

Henrik Walldén, VD PubQ AB, telefon 0736-23 52 98

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.seeller tel: 08-503 015 50

Kategorier
Uncategorized

Noteringen ska firas på Götaplatsen!

Nästa vecka noteras CapSeks aktie på NGM. Det kommer vi att fira på Götaplatsen måndag 6 juli med start klockan 14.30. Då kommer det bland annat att ringas i noteringsklockan som är på besök från Stockholm.

Ni som följt oss ett tag har säkert uppmärksammat att det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB under nästa vecka kommer att noteras som en likvid aktie på Nordic Growth Market (NGM).

Det är givetvis en stor dag för alla som direkt och indirekt bidragit till att detta har gått i lås. Något som vi naturligtvis tycker är värt att fira tillsammans med dig.

Vi har fått lyckats få ner den obligatoriska noteringsklockan, som annars är trögrörligt placerad i den kungliga huvudstaden, till Göteborg. Bara det är en bedrift och är värt att fira!

Efter att du anmält dig (se länk nedan) är du hjärtligt välkommen att fira med oss!

Program

kl 14.30 Samling på Götaplatsen (Göteborg)

kl. 14.45 Inledande tal

kl. 15.00 Noteringsklockan ljuder

kl. 15.30 Samling på Kungsportsavenyn 32

kl. FEST

Anmälan
Använd denna länk.

Covid 19

Genom ovanstående anmälan har vi möjlighet att respektera riktlinjerna för folksamling från folkhälsomyndigheten.

Varmt välkommen

EkapAif